W 2018 będę odkładać pałeczki po japońsku! – Konkurs!

Mając na celu popularyzację kultury Japonii w Polsce, zachęcamy do udziału w konkursie na naszym profilu Facebookowym z nagrodami!

Regulamin:

ZADANIE:

Prześlij swoje zdjęcie w komentarzu do tego wydarzenia z japońskim ułożeniem pałeczek tj tak by były położone poziomo pod daniem, które wkrótce masz zamiar zjeść! Następnie udostępnij je minimum pięciu osobom.

NAGRODY:

Osoba z najciekawszym zdjęciem ( niekoniecznie japońskie dania! ) otrzyma od każdego ze sponsorów upominek.

SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY:

Komisja złożona z 5 nauczycieli japońskiego z ICHIGO dokona wyboru najlepszego zdjęcia w miesiącu po zakończeniu konkursu 31.03.2018 w kwietniu 2018.

UWAGI:

Brak ograniczeń co do liczby przesłanych zdjęć.
Nieodpowiednie zdjęcia zostaną usunięte bez prawa apelacji.
W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od dokonania wyboru, nagrodę otrzymuje kolejna osoba.
Umieszczając zdjęcie ze swoim lub czyimś wizerunkiem, wyrażacie zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach reklamowych.
Zdjęcia nie należące do uczestnika konkursu i/lub pobrane z Internetu nie będą brane pod uwagę.
Pozostałe punkty regulaminu mogą ulec zmianie i będą publikowane na bieżąco.
Liczymy na uczciwość!

SPONSORZY I NAGRODY:

Lista sponsorów będzie uaktualniana w poszczególnych postach na Facebooku.

Szczegóły:

https://www.facebook.com/events/168864957050769/