05.10.2021

Aktualizácia - bezplatné termíny pre skupinové triedy od októbra 2021.

Dostupnosť učiteľov je už so začiatkom nového školského roku...
28.07.2021

Začiatok 2021/2022 - Vitajte

Všetci záujem o učenie japonského jazyka Ichigo® odporúčame, aby...