DATA ADMINISTRATOR

Správcem údajů uvedených ve souhlasu se zpracováním osobních údajů vyjádřeného ve smlouvě je ICHIGO Sp. z o
. . ul. Stanisława Moniuszki 7, 40-005 Katowice KRS 0000717526, REGON 369425713, NIP 9542787946, základní kapitál: 5 000 PLN, okresní soud Katowice Wschód, 8. obchodní divize národního soudního rejstříku, telefon: +48 785 15 00 15, e-mailová adresa : biuro@ichigo.pl.

 

ZPRACOVÁVÁ SE

Účelem shromažďování údajů je plnění smlouvy, zasílání informací a ukládání pro účely vypořádání, účetnictví a statistiky.

 

PROCESUJEME

  • kontaktní údaje lidí využívajících formulář, aby je mohli kontaktovat s jejich souhlasem,
  • údaje o účastnících jazykových kurzů a výletů za účelem vypořádání, statistické a kontaktní účely,
  • údaje o uchazečích o zaměstnání, které jim byly zaslány za účelem umožnění kontaktu v případě uvolnění pracovního místa,
  • údaje uživatelů webových stránek v doméně ICHIGO, včetně tzv cookies, pro statistické účely a také proto, aby byla efektivnější a atraktivnější.

Poskytování údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro plnění smlouvy. Pokud údaje nebudou poskytnuty, nebude možné podepsanou smlouvu provést. Pokud například nesouhlasíte s tím, abychom byli kontaktováni po odeslání formuláře, nebudeme moci tak učinit.

Zpracované údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, pokud přenos není nezbytný pro plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů mezi správcem údajů a jiným subjektem. Příjemci údajů budou pouze instituce zmocněné zákonem.

Zpracovaná data nebudou profilována.

Správce údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud není přenos nezbytný pro plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů mezi správcem údajů a jiným subjektem (např. Pro cesty nebo pracovat v Japonsku).

 

UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let, počínaje od začátku roku následujícího po roce, ve kterém byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

BEZPEČNOSTNÍ

Všechna elektronická osobní data jsou uložena na zabezpečených zařízeních a data umístěná na serverech jsou navíc zabezpečena protokoly SSL. Archiv dokumentů ve fyzické podobě je udržován pod neustálou ochranou.

 

PRÁVA KLIENTA

Klient využívající služby ICHIGO Sp. z oo má právo přístupu k údajům a opravu, vymazání nebo omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku, požádat o zastavení zpracování a přenosu údajů, jakož i právo kdykoli odvolat souhlas a právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je generální inspektor ochrany osobních údajů (adresa: generální inspektor ochrany osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava) [do 25. května 2018 - generální inspektor ochrany osobních údajů, po 25. květnu 2018 - prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.]