Japonské kultúrne a obchodné centrum ICHIGO je celonárodná sieť zameraná na kultúrnu a obchodnú podporu Japonska.

 

Jazykové kurzy na ICHIGO vedú učitelia z Japonska. Kurzy vedieme v skupinách do 10 osôb a individuálne. Okrem výučby jazyka organizujeme mimoškolské aktivity, ako sú prednášky a prezentácie, čajový obrad, umenie origami, kaligrafia, japonská kuchyňa a mnoho ďalších.

Naše centrum sa nielen učí japončinu, ale aj prebúdza záujem o bohatú kultúru tradičného a moderného Japonska. Spolupracujeme aj s komunitnými centrami, školami, divadlami, múzeami a reklamnými agentúrami s cieľom popularizovať Japonsko medzi miestnou komunitou.

Rozsiahla aktivita ICHIGO je predovšetkým prejavom našej otvorenosti voči dynamicky sa meniacemu prostrediu a odhodlania dosiahnuť úspech.

 

 

Čo robíme?
 


Kurzy japončiny
 

Prednášky a workshopy
 

Zájazdy do Japonska
 

Obchod medzi Poľskom a Japonskom
 

Školenia a audity

Práca v Japonsku
 

 

Vízia ICHIGO
 

Nastavte štandard vysokej kvality a otvorenosti voči novým výzvam.