DATUMADMINISTRATOR

Administratören för de uppgifter som anges i samtycket till behandlingen av personuppgifter som uttrycks i kontraktet är ICHIGO Sp. z o. o. ul. Stanisława Moniuszki 7, 40-005 Katowice KRS 0000717526, REGON 369425713, NIP 9542787946, Aktiekapital: PLN 5.000, District Court Katowice East, VIII Commercial Department of the National Court Register, tel .: +48 785 15 00 15, e-post adress: biuro@ichigo.pl.

 

BEHANDLING

Syftet med att samla in data är utförandet av kontraktet, sändning av information och lagring för avveckling, registrering och statistiska ändamål.

 

  • behandla  kontaktuppgifter för personer som använder formuläret för att kunna kontakta dem med deras samtycke,
  • uppgifter om deltagare i språkkurser och resor för avveckling, statistik och kontaktändamål,
  • uppgifter om jobbkandidater som de har skickat för att möjliggöra kontakt vid en ledig plats,
  • data från webbplatsanvändare i ICHIGO-domänen, inklusive så kallade cookies, för statistiska ändamål och för att förbättra och göra det mer attraktivt.

Att tillhandahålla data är frivilligt, men nödvändigt för att fullgöra kontraktet. Om du inte lämnar uppgifter kommer det inte att vara möjligt att genomföra kontraktet. Om du till exempel inte godkänner att bli kontaktad efter att du skickat in formuläret kommer vi inte att kunna göra det.

De behandlade uppgifterna kommer inte att göras tillgängliga för tredje part, såvida inte överföringen är nödvändig för att genomföra ett avtal som ingås i den registrerades intresse mellan den registeransvarige och en annan enhet. Mottagarna av uppgifterna är endast institutioner som är auktoriserade enligt lag.

Bearbetade data kommer inte att profileras.

Den personuppgiftsansvarige har inte för avsikt att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, såvida inte överföringen är nödvändig för genomförandet av ett avtal som ingås i den registrerades intresse mellan den registeransvarige och en annan enhet (t.ex. för resor eller arbete i Japan).

BIBEHÅLLANDE

Personuppgifter kommer att lagras under en period av 3 år från början av året efter det år då samtycke gavs till behandling av personuppgifter.

SÄKERHET

Alla elektroniska personuppgifter lagras på säkrade enheter, och data som placeras på servrar skyddas dessutom med SSL -protokoll. Arkiv av dokument i fysisk form hålls under konstant skydd.

KUNDENS RÄTTIGHETER

Kunden som använder tjänsterna från ICHIGO Sp. z oo har rätt att få tillgång till datainnehållet och rätta till det, radera eller begränsa behandlingen, samt rätten att invända, begära att sluta behandla och överföra data, samt rätten att när som helst återkalla samtycke och rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som är generalinspektören för personuppgiftsskydd (adress: Generalinspektören för personuppgiftsskydd, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) [före den 25 maj 2018 - Generalinspektören för personuppgiftsskydd , efter 25 maj 2018 - Ordförande för kontoret för skydd av personuppgifter.]