PÄIVÄMÄÄRÄN HALLINTA

Sopimuksessa mainittujen henkilötietojen käsittelyyn suostumuksessa mainittujen tietojen ylläpitäjä on ICHIGO Sp. z o . o.
. ul. Stanisława Moniuszki 7, 40-005 Katowice KRS 0000717526, REGON 369425713, NIP 9542787946, Osakepääoma: PLN 5.000, District Court Katowice East, VIII National Court Register, kaupallinen osasto, puh .: +48785 15 00 15, sähköposti osoite: biuro@ichigo.pl.

 

KÄSITTELY

Tietojen keräämisen tarkoituksena on sopimuksen täytäntöönpano, tietojen lähettäminen ja tallentaminen selvitystä, tallennusta ja tilastotarkoituksia varten.

 

  • käsitellä  lomaketta käyttävien ihmisten yhteystietoja voidakseen ottaa heihin yhteyttä heidän suostumuksellaan,
  • tiedot kielikursseille ja matkoille osallistujista ratkaisua, tilastotietoja ja yhteystietoja varten,
  • tiedot hakijoista, jotka he ovat lähettäneet, jotta he voivat ottaa yhteyttä vapaaseen paikkaan,
  • ICHIGO-verkkotunnuksen verkkosivuston käyttäjien tiedot, mukaan lukien niin kutsutut evästeet, tilastotarkoituksiin ja parantaakseen ja tehdäkseen niistä houkuttelevampia.

Tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi. Jos et anna tietoja, sopimuksen täytäntöönpano ei ole mahdollista. Jos et esimerkiksi suostu siihen, että sinuun otetaan yhteyttä lomakkeen lähettämisen jälkeen, emme voi tehdä niin.

Käsiteltyjä tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten saataville, paitsi jos siirto on tarpeen rekisteröidyn edun mukaisesti rekisteröidyn ja toisen yhteisön välisen sopimuksen toteuttamiseksi. Tietojen vastaanottajat ovat vain lain sallimia laitoksia.

Käsiteltyjä tietoja ei profiloida.

Rekisterinpitäjä ei aio siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, paitsi jos siirto on tarpeen rekisteröidyn edun mukaisesti rekisteröidyn ja toisen yksikön välillä tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi (esim. Matkoja tai töitä varten) Japanissa).

PIDÄTYS

Henkilötietoja säilytetään kolmen vuoden ajan sen vuoden alusta, joka seuraa vuotta, jona suostumus on annettu henkilötietojen käsittelyyn.

TURVALLISUUS

Kaikki sähköiset henkilötiedot tallennetaan suojatuille laitteille, ja palvelimille sijoitetut tiedot suojataan lisäksi SSL -protokollilla. Fyysisessä muodossa olevien asiakirjojen arkisto on jatkuvasti suojattuna.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakas käyttää ICHIGO Sp. z oolla on oikeus päästä käsiksi tietosisältöön ja oikaista sitä, poistaa tai rajoittaa käsittelyä sekä oikeus vastustaa, pyytää käsittelyn lopettamista ja tietojen siirtoa sekä oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka on henkilötietojen suojan yleistarkastaja (osoite: General Inspector for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Varsova) [ennen 25. toukokuuta 2018 - henkilötietosuojavastaava , 25. toukokuuta 2018 jälkeen - Henkilötietojen suojelun toimiston puheenjohtaja.]