Japanski kulturno -poslovni centar ICHIGO nacionalna je mreža koja se fokusira na kulturnu i poslovnu promociju Japana.

 

Jezične tečajeve u ICHIGO -u vode učitelji iz Japana. Nastavu provodimo u grupama do 10 osoba i pojedinačno. Osim učenja jezika, organiziramo i izvannastavne aktivnosti poput predavanja i prezentacija, ceremonije čaja, umjetnosti origamija, kaligrafije, japanske kuhinje i mnogih drugih.

Naš centar ne samo da uči japanski, već i budi interes za bogatu kulturu tradicionalnog i modernog Japana. Također surađujemo s centrima zajednice, školama, kazalištima, muzejima i reklamnim agencijama na popularizaciji Japana među lokalnom zajednicom.

Opsežna aktivnost ICHIGO -a prvenstveno je manifestacija naše otvorenosti prema dinamično promjenjivom okruženju i odlučnosti u postizanju uspjeha.

 

 

Što radimo?
 


Tečajevi japanskog jezika
 

Predavanja i radionice
 

Ture u Japan
 

Trgovina između Poljske i Japana
 

Obuka i revizije

Rad u Japanu
 

 

ICHIGO -ova vizija
 

" Postavite standard visoke kvalitete i otvorenosti za nove izazove. "