ADMINISTRATOR PODATAKA

Administrator podataka navedenih u pristanku na obradu osobnih podataka izraženih u ugovoru je ICHIGO Sp. z o. . ul. Stanisława Moniuszki 7, 40-005 Katowice KRS 0000717526, REGON 369425713, NIP 9542787946, Temeljni kapital: 5000 PLN, Okružni sud Katowice Wschód, 8. trgovačko odjeljenje registra državnih sudova, telefon: +48 785 15 00 15, e-adresa : biuro@ichigo.pl.

 

OBRADA

Svrha prikupljanja podataka je izvršavanje ugovora, slanje informacija i pohrana u svrhu poravnanja, računovodstva i statistike.

 

OBRADUJEMO

  • kontaktne podatke osoba koje koriste obrazac kako bi im se mogle obratiti uz njihov pristanak,
  • podatke o sudionicima jezičnih tečajeva i putovanja u svrhu naseljavanja, statistike i kontakata,
  • podatke o kandidatima za posao koje su oni poslali radi omogućavanja kontakta u slučaju slobodnog radnog mjesta,
  • podaci korisnika web stranica u domeni ICHIGO, uključujući i tzv kolačiće, u statističke svrhe, kao i kako bi bili učinkovitiji i privlačniji.

Davanje podataka je dobrovoljno, ali je potrebno za izvršavanje ugovora. Ako podaci nisu navedeni, neće biti moguće izvršiti potpisani ugovor. Na primjer, ako ne pristanete da nas kontaktirate nakon podnošenja obrasca, to nećemo moći učiniti.

Obrađeni podaci neće biti dostupni trećim stranama, osim ako je prijenos potreban za izvršavanje ugovora sklopljenog u interesu nositelja podataka između voditelja obrade podataka i drugog subjekta. Primatelji podataka bit će samo institucije ovlaštene zakonom.

Obrađeni podaci neće se profilirati.

Voditelj obrade ne namjerava prenositi osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, osim ako je prijenos nužan za izvršavanje ugovora sklopljenog u interesu nositelja podataka između voditelja obrade podataka i drugog subjekta (npr. Za putovanja ili rad u Japanu).

 

ZADRŽAVANJE

Osobni podaci čuvat će se u razdoblju od 3 godine, računajući od početka godine koja slijedi nakon godine u kojoj je dan pristanak na obradu osobnih podataka.

 

SIGURNOST

Svi elektronički osobni podaci pohranjeni su na zaštićenim uređajima, a podaci smješteni na poslužiteljima dodatno su zaštićeni SSL protokolima. Arhiva dokumenata u fizičkom obliku čuva se pod stalnom zaštitom.

 

PRAVA KLIJENTA

Klijent koji koristi usluge ICHIGO Sp. z oo ima pravo pristupa podacima i ispravljanje, brisanje ili ograničenje obrade, kao i pravo na prigovor, zahtjev za prekidom obrade i prijenosa podataka, kao i pravo na povlačenje pristanka u bilo kojem trenutku i pravo na podnošenje pritužba nadzornom tijelu, a to je Opći inspektor za zaštitu osobnih podataka (adresa: Glavni inspektor za zaštitu osobnih podataka, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava) [prije 25. svibnja 2018. - Glavni inspektor za zaštitu osobnih podataka, nakon 25. svibnja 2018. - predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka.]