Step 1
Step 2
Choose your level, learning goal and choose the type of contract
Your course
Plan A (149,00 zł/monthly)
Change

Podana powyżej cena zawiera 20,00 zł zniżki za dokonywanie płatności w terminie oraz 50,00 zł zniżki za podpisanie umowy terminowej od wybranego miesiąca do 30 czerwca. W przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony, należy do kwot doliczyć 50 zł miesięcznie.

Your Japanese level
The better you specify your knowledge, the better group we choose for your needs.
Level description I start learning
Level description Beginner
Level description N2
Level description N3
Level description N4
Level description N5
The goal of learning
Define your learning goal to increase the effectiveness of the course.
Define your learning goal
Type of contract
Choose the type of contract that interests you.
I am a new customer
I already have an account
Your data*required fields
First name*
Last name*
E-mail adress*
Phone number*
Year of birth*
Guardian's details
If you are not of legal age, provide your guardian's details.
First name and last name*
PESEL*
Street and house no. / apartment no.*
Post code*
City*
E-mail adress*
Phone number*
Account BOK
Enter the password for your account. Your login is the e-mail address provided above.
Password*
Repeat password*
Login data
Login (email address)
Password
Go next