Japońskie Centrum Kultury i Biznesu ICHIGO to ogólnopolska sieć skupiająca się na kulturowo-biznesowej promocji Japonii.

 

Kursy językowe w ICHIGO prowadzone są przez nauczycieli z Japonii. Prowadzimy zajęcia w grupach do 10 osób oraz indywidualnie. Poza nauką języka, organizujemy zajęcia dodatkowe, takie jak wykłady i prezentacje, ceremonia herbaciana, sztuka Origami, kaligrafia, kuchnia japońska i wiele innych.

Nasze centrum to nie tylko nauka języka japońskiego, ale także rozbudzanie zainteresowania przebogatą kulturą tradycyjnej i nowoczesnej Japonii. Współpracujemy również z domami kultury, szkołami, teatrami, muzeami i agencjami reklamowymi popularyzując Japonię wśród lokalnej społeczności.

Szeroka działalność ICHIGO to przede wszystkim przejaw naszej otwartości na dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz determinacji w osiąganiu sukcesu.

 

 

Czym się zajmujemy?
 


Kursy języka japońskiego
 

Wykłady i warsztaty
 

Wycieczki do Japonii
 

Handel Polska-Japonia
 

Szkolenia i audyty

Praca w Japonii
 

 

Wizja ICHIGO
 

"Stanowić standard wysokiej jakości i otwartości na nowe wyzwania."

 

ICHIGO Sp. z o. o. Spółka Komandytowa 

ul. Stanisława Moniuszki 7, 40-005 Katowice
KRS 0000720935, REGON 369575246, NIP 9542788940, CEOTiPT 1326
Kapitał zakładowy: 10000 PLN, Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.