Regulamin ICHIGO.PL

obowiązujący od 01-01-2019 r.

Właścicielem i sprzedawcą usług oferowanych na ichigo.pl jest:

ICHIGO SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Stanisława Moniuszki 7, 40–005 Katowice, KRS 0000720935, REGON 369575246, NIP 9542788940, Kapitał zakładowy: 10000 PLN, Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kontakt z biurem: +48 721 247 050 lub biuro@ichigo.pl zwana dalej sprzedawcą.

Przedmiotem transakcji są usługi prezentowane na stronach sklepu internetowego ichigo.pl. Ceny nie obejmują opłaty za korzystania z systemu płatności.

Płatność za realizację zamówienia następuje poprzez płatności elektroniczne tpay.com – po otrzymaniu potwierdzenia. Korzystanie z systemu płatności powoduje naliczenie opłaty transakcyjnej w wysokości 3% od wartości zamówienia.

Klienci mają prawo do otrzymania na wniosek faktury Vat oraz zgłaszania reklamacji.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji postanowień transakcji.

 

Reklamacje i zwroty

Klienci mają prawo do otrzymania na wniosek faktury Vat oraz zgłaszania reklamacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta usługi wykluczone w ustawie nie podlegają zwrotowi.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji postanowień transakcji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa.