Fukushima: Piąta runda uwalniania przetworzonej wody zakończona pomimo przeszkód technicznych

W kwietniu 2024 roku Tokyo Electric Power Company (TEPCO) zakończyła piątą rundę uwalniania oczyszczonej wody z uszkodzonej elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Od sierpnia ubiegłego roku przeprowadzono cztery takie operacje.

W trakcie najnowszego wydarzenia uwolniono 7851 ton wody, której poziom trytu został zmierzony i okazał się znacznie poniżej limitów bezpieczeństwa. W trakcie operacji wystąpiły trudności, takie jak uszkodzenie podziemnego kabla 24 kwietnia, co spowodowało 6,5 h przerwanie procesu.

TEPCO planuje siedem rund uwalniania wody w ciągu roku, kontynuując kontrolę nad bezpieczeństwem procedur. Kolejna runda zaplanowana jest w okresie od maja do czerwca 2024r.

​​​​​​

Źródło artykułu: NKH News

 


Obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję na potrzeby artykułu i może odbiegać od rzeczywistości.