Japonia zabiega o wpisanie Złotych Kopalń Sado na listę UNESCO

Artykuł opublikowany przez NHK omawia starania Japonii o wpisanie Złotych Kopalń Sado na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Komitet doradczy UNESCO, ICOMOS, wydał zalecenie, drugie najwyższe w czterostopniowej skali oceny, uznając wartość kopalń, ale wzywając do dostarczenia dodatkowych informacji oraz do rozszerzenia ochrony niektórych obszarów. Rząd Japonii planuje przedstawić te informacje na lipcowym posiedzeniu Komitetu Światowego Dziedzictwa w Indiach, licząc na wpisanie kopalń na listę UNESCO. Dodatkowo, Korea Południowa wyraziła sprzeciw, podkreślając, że podczas wojny pracowali tam przymusowo Koreańczycy.

Złote Kopalnie Sado, składające się z dwóch głównych obiektów, kopalni złota Nishimikawa oraz kopalni złota i srebra Aikawa Tsurushi, były jednym z najważniejszych centrów produkcji złota w XVII wieku. ICOMOS doceniło ich unikalność, ale zwróciło uwagę na potrzebę dostosowania niektórych aspektów, aby w pełni spełniały kryteria UNESCO. Zarekomendowano również jasne zapewnienie, że komercyjne wydobycie w tych kopalniach nie zostanie wznowione.
​​​​​​

Źródło artykułu: NKH News


Obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję na potrzeby artykułu i może odbiegać od rzeczywistości.