Otwarcie w 2011 roku oddziału ICHIGO w Rybniku

Otwarcie w 2011 roku oddziału ICHIGO w Rybniku.