Życzenia noworoczne 2023

Rok 2022 był dla nas rokiem pełnym wyzwań i nic nie zapowiada się by inaczej było z Rokiem Królika 2023. W ICHIGO® regularnie tworzymy scenariusze możliwych wydarzeń ( chociaż życie jak to życie - pisze swoje ), dzięki czemu staramy się być zawsze w gotowości do adaptacji. Nowe usługi, wypełniające nowe oczekiwania, otwartość, regularne audyty wewnętrzne i wszechobecna filozofia kaizen pomogą nam przetrwać i osiągać kolejne szczyty. W dalszym ciągu i niezmiennie, w centrum naszej uwagi są ludzie - zarówno klienci jak i nasz zespół. Tym pierwszym dziękuję za obdarzone zaufanie, a drugim także za wysiłek i żarliwą inicjatywę. Na koniec pragnę wszystkim życzyć w tym roku, byśmy mimo niesprzyjających okoliczności i utrzymującej się, katastrofalnej inflacji, nie poddawali się i w zdrowiu, z zapałem, zmieniali się na lepsze i cieszyli z życia. 

Mateusz Kol, Prezes Zarządu