Mirosław F.

Udał się wyjazd mimo moich obaw gdyż byłem cichym organizatorem 12 namówionych osób