Patrycja A.

Istniała możliwość dostosowania programu do własnych potrzeb
i zwiedzania indywidualnego (z wykorzystaniem zakupionych biletów na pociąg itp.)