Anna C-H.

Wycieczka bardzo dobrze przygotowana i bardzo dobrze prowadzona.