Ewa M.

Zwiedzanie Japonii środkami komunikacji miejskiej to była duża atrakcja.